Program stranke

POLITIČKI PROGRAM STRANKE

  1. Uvod
  2. Temeljna određenja
  3. Vrijednosti
  4. Obilježja političkog djelovanja stranke
  5. Ključne javne politike
  6. Zaključno

Uvod

Krajem 2020. Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati (HNS) proslavit će tridesetu obljetnicu postojanja. No 1990. nije nastala stranka bez prethodne tradicije u hrvatskoj politici i povijesti. Ime hrvatskih narodnjaka časno je i važno u hrvatskoj povijesti, a potječe iz druge polovice 19. stoljeća, kada su preteče današnjih narodnjaka i liberalnih demokrata bili veliki prosvjetitelji i modernizatori našeg naroda i domovine. Ban Ivan Mažuranić uveo je obvezno osnovno školstvo. Zaslugom biskupa Strossmayera osnovano je moderno Zagrebačko sveučilište i Jugoslavenska (danas Hrvatska) akademija znanosti i umjetnosti. Franjo Rački bio je jedan od očeva hrvatske historiografije. Politiku širenja obrazovanja u sve slojeve društva nastavio je i Ivan Kukuljević Sakcinski, održavši prvi zastupnički govor na hrvatskom jeziku u Hrvatskom saboru, u kojem je tražio uvođenje hrvatskog jezika kao službenog jezika u škole i urede. Reformsko rukovodstvo Saveza komunista Hrvatske iz perioda 1970. – 1971. godine, među kojima su bili Savka Dabčević Kučar i drugi osnivači današnjeg HNS-a, također je kao osnovnu pokretačku viziju imalo daljnju modernizaciju, širenje individualnih i nacionalnih prava i mirnu društvenu transformaciju. Tako da je naše današnje zalaganje za obrazovanje, progres, suvremena rješenja i napredne tehnologije te za dogovore, kompromis i konsenzus o bitnim društvenim pitanjima kao modus operandi u politici, nešto što leži u samoj srži narodnjačko-liberalne političke opcije i misli u Hrvatskoj, od njezinih početaka do danas.

Tijekom posljednja tri desetljeća HNS je bio stranka prepoznatljiva po zalaganju za konkretne političke, društvene i ekonomske projekte, mjerljive ciljeve, rokove i postignuća, a uz to za stalno širenje prostora slobode u svim sferama društva, građanske ravnopravnosti, inkluzivnog i otvorenog društva i gospodarstva. Za razliku od političke konkurencije, iza rada naših ministara, ravnatelja i predsjednika uprava javnih poduzeća ostajali su mjerljivi i konkretni rezultati, pozitivna salda u bilancama tvrtki, izgrađena mreža autocesta, uspješan završetak procesa ulaska RH u NATO i EU, projekt poticane stanogradnje (POS), projekt rješavanja stambenog pitanja za mlade obitelji, pa sve do po važnosti i dubini zahvata do danas u Hrvatskoj nezabilježene obrazovne reforme.

Hrvatska narodna stranka (HNS) donosi svoj novi politički program u specifičnim okolnostima. Te okolnosti obilježavaju znatne promjene, podjednako one na hrvatskoj političkoj sceni i one u samom HNS-u, koje su međusobno izravno povezane i uvjetovane. Ta promijenjena situacija zahtijeva konsolidaciju stranke, što uključuje i donošenje novog političkog programa kako bi se jasno odredili politički prioriteti stranke, osnova političkog djelovanja i reafirmirao njezin liberalno-demokratski identitet. Spremni smo i odlučni prilagoditi se promijenjenim društvenim i političkim okolnostima i novim prioritetima naše zajedničke budućnosti. Pratit ćemo i prilagođavati se promjenama na društvenoj i političkoj razini na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj, europskoj i svjetskoj razini, uvijek vodeći računa o najboljem mogućem promicanju i zaštiti interesa svih građana RH.

Događaji koji su se zbili tijekom proteklog dvogodišnjeg, vrlo turbulentnog razdoblja u hrvatskoj politici, bitno su utjecali na promjene u odnosima političkih aktera u hrvatskom političkom sustavu. HNS je pritom znatno utjecao na te događaje, ali i sama je stranka doživjela promjene, zasigurno najveće i najdublje od svojega postanka. Ključna promjena koju je stranka doživjela jest napuštane oporbenih redova u Hrvatskom saboru i ulazak u koaliciju s većinskom strankom poradi formiranja vladajuće većine i ulaska u strukturu vlasti. Ta promjena uzrokovala je unutarstranačku krizu i podjelu, koja je rezultirala rascjepom i odlaskom dijela stranačkih dužnosnika i članova iz redova HNS-a, te njihovo priključenje drugim strankama ili djelovanje u svojstvu nezavisnih političkih aktera. Posljedica rečenoga su i podijeljeni stavovi u političkoj javnosti i nedoumice vezane za politički kurs, motive i identitet HNS-a, što je svakako dodatni razlog za donošenje novog političkog programa stranke i jasno (re)pozicioniranje stranke u izmijenjenom okruženju hrvatskog političkog sustava i u hrvatskoj političkoj javnosti.

Međutim, treba naglasiti da donošenje novog političkog programa ne znači novi ili drukčiji HNS. Usprkos novoj situaciji i svojoj bitno izmijenjenoj političkoj poziciji, HNS nije nova stranka i svoja temeljna politička stajališta nije zamijenila novima. Naprotiv, HNS novim političkim programom želi potvrditi svoj liberalno-demokratski identitet, učvrstiti svoja politička stajališta te jasno pokazati da su razlozi ulaska u vladajuću strukturu motivirani isključivo mogućnošću da dio svojega političkog programa ostvari konkretno, kroz provedbu svojih javnih politika oko kojih nema prijepora s koalicijskim partnerom, te davanjem podrške drugim javnim politikama vlasti oko kojih postoji konsenzus i zajednički interes. Nakon iskustva koaliranja s bivšim koalicijskim partnerom, HNS je procijenio da ostvarenje svojih političkih ciljeva ne bi bilo moguće iz pozicije mlađeg partnera u oporbi, koja je u međuvremenu zapala u vlastite probleme te nije kvalitetna ni sposobna oblikovati i ponuditi jasnu i strukturiranu političku platformu.

Promovirajući dijalog i kompromis, suradnju i konsenzus oko zajedničkih politika, racionalnu i konstruktivnu politiku te konkretne rezultate umjesto ideoloških sukoba i izazivanja krize po svaku cijenu, populizma i destrukcije – HNS nastoji biti predvodnikom nove i drukčije politike, one koja vodi stabilnosti političke vlasti i djelovanju na programima društvenog razvoja. U tom kontekstu, novi politički program nastoji definirati i učvrstiti političke temelje stranke, njezin liberalno-demokratski identitet te osnažiti i motivirati stranačko članstvo da ustraje u aktivnom angažmanu na izgradnji konstruktivne politike i promovira HNS kao stranku rezultata.

Program stranke

Hrvatska se voli radom.